Hva koster våre leiebygg
Når en leietaker av kontorbygg er på utkikk etter nye lokaler, har en lett for bare å fokusere på leiepris (som kan ligge på fra NOK 1000,- til 3000,- pr. kvadratmeter og år), selv om det er en rekke andre faktorer som burde være med i vurderingen:

Selve bygget
Eksempler her kan være, arealeffektivitet, fleksibilitet og kostnader ved ombygging, renholdskostnader, vedlikeholdskostnader, automatiseringsgrad og stabil temperaturstyring og energikostnader, opplevd inneklima (utforming/vindusbruk), beliggenhet, parkeringsforhold/logistikkforhold, og generell trivsel i bygget.

De ansatte
Den største kostnaden i en kontorbedrift er uten tvil de ansatte, de er selvfølgelig også den største kilde til inntjening. Bygget bør derfor tilrettelegges for at de skal trives, jobbe mest mulig effektivt, og bevare sin helse.

Trivsel, miljø og helse er lønnsomt!